اتاق بازرگانی ایران – لهستان، حامی معنوی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، اتاق بازرگانی ایران – لهستان، به عنوان حامی معنوی اولین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.