اتحادیه انجمن های علمی، فناوری، نوآوری و تجاری سازی ایران، حامی معنوی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، اتحادیه انجمن های علمی، فناوری، نوآوری و تجاری سازی ایران، به عنوان حامی معنوی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment