به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر علیرضا داداشی ، رئیس کمیته و خانم دکتر زهره مستوفی‌فر به عنوان دبیر انتخاب و معرفی کتاب مدیریت کسب و کار سال کشور، از معرفی اعضای این کمیته خبر داد. اعضای این کمیته عبارتند از:

🔹️دکتر علیرضا داداشی، بازرس انجمن مدیریت کسب و کار ایران

🔸️دکتر زهره مستوفی‌فر، رئیس کمیته دانشجویی انجمن مدیریت کسب و کار ایران

🔹️دکتر مسعود کیماسی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

🔸️دکتر شهریار عزیزی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

🔹️دکتر فریز طاهری کیا، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

🔸️مهندس رضا خوش‌دامن، عضو هیات علمی مشاوره سازمان مدیریت صنعتی

🔹️علی اکبر تورانیان، رئیس هیأت مدیره انجمن ناشران دانشگاهی ایران

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment