انجمن ناشران دیجیتال، حامی معنوی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، انجمن ناشران دیجیتال، به عنوان حامی معنوی اولین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.