باشگاه نوآوری و فناوری یونسکو، حامی علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، باشگاه نوآوری و فناوری یونسکو، به عنوان حامی علمی اولین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.