دانشگاه اردکان، حامی علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دانشگاه اردکان، به عنوان حامی علمی اولین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.