دانشگاه علامه طباطبائی، حامی علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دانشگاه علامه طباطبائی، به عنوان حامی علمی اولین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.