دکتر ابراهیم رجب پور، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر ابراهیم رجب پور، عضو هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس، به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment