دکتر ابوالفضل دانائی، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر ابوالفضل دانائی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment