دکتر ابوالفضل شاه آبادی، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر ابوالفضل شاه آبادی، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment