دکتر احسانه نژادمحمد، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر احسانه نژادمحمد – استاديار دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران، به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.