دکتر احمد قربان پور، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر احمد قربان پور، عضو هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس، عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار، معرفی شد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment