دکتر تحفه قبادی، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر تحفه قبادی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس، به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment