دکتر جبار باباشاهی، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر جبار باباشاهی، عضو هیأت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران، به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment