دکتر جواد حداد، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر جواد حداد، استاد مدعو دانشگاه تهران و دانشگاه علم و صنعت ایران به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment