دکتر حمیده رشادت جو، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر حمیده رشادت جو، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment