دکتر حیدر احمدی، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر حیدر احمدی، عضو هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس، عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment