دکتر زهره مستوفی‌فر، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر زهره مستوفی‌فر، مدرس دانشکده اقتصاد و رئیس کمیته دانشجوئی انجمن مدیریت کسب و کار ایران به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.