دکتر سید جلال الدین حسینی غنچه، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر سید جلال الدین حسینی غنچه ، عضو هیأت علمی گروه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment