دکتر سید حسن حسینی، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر حمید سعیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)، به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment