دکتر سید محمود حسینی، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر سید محمود حسینی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی (ره)، به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment