دکتر شهرام خلیل نژاد، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر شهرام خلیل نژاد، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment