دکتر صمد محمودی، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر صمد محمودی مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment