دکتر عباس فرهمندمهر، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر عباس فرهمندمهر، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار شد.