دکتر عطاالله هرندی، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر عطاالله هرندی، مدرس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment