دکتر علیرضا ظریف گلزار عضو کمیته علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر علیرضا گلزار، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، دانشگاه جامع علمی کاربردی و پژوهشکده بیمه مرکزی به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment