دکتر علی داوری، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر علی داوری، عضو هیأت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی مدیریت کسب و کار معرفی شد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment