دکتر علی سید رضا جلال زاده عضو کمیته علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر سید رضا جلال زاده، عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم، مدرس مدعو دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی و مدرس مدیریت استراتژیک بازاریابی موسسه عالی بانکداری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک مسکن به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment