دکتر فرهاد رستمیان، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر فرهاد رستمیان، عضو هیأت علمی دانشگاه UCLA کالیفرنیا به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment