دکتر فریز طاهری کیا عضو کمیته علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر فریز طاهری کیا، دکترای بازرگانی گرایش بازاریابی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment