دکتر مجتبی مالکی، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر مجتبی مالکی، عضو هیأت علمی گروه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment