دکتر مجتبی نصیری عضو کمیته علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر مجتبی نصیری، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر، به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment