دکتر محسن پاسبان، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر محسن پاسبان، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت و رئیس کمیته آموزش انجمن مدیریت کسب و کار ایران به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.