دکتر محمدمهدی ملکی کرم آبادی، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر محمدمهدی ملکی کرم آبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه افسری امام علی (ع)، به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment