دکتر محمد فاریابی، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر محمد فاریابی، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment