دکتر معصومه رفیعی، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر معصومه رفیعی، استادیار دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.