دکتر مهدی صانعی، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر مهدی صانعی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی مدیریت کسب و کار معرفی شد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment