دکتر مهدی محضری، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر مهدی محضری، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و رئیس کمیته مدیریت استراتژیک انجمن مدیریت کسب و کار ایران به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.