دکتر ناصر آزاد، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر ناصر آزاد، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب، به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment