دکتر نبی الله دهقان، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر نبی الله دهقان، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر، به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment