دکتر نرگس دل افروز به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر نرگس دل افروز عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment