دکتر نعمت رستمی مازوئی، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر نعمت رستمی مازوئی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment