دکتر هنگامه عسگری مقدم، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر هنگامه عسگری مقدم، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سما و رئیس کمیته حقوقی انجمن مدیریت کسب و کار ایران به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.