رئیس کمیته اعطای جایزه ملی سال مدیریت کسب و کار کشور معرفی شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس و به نقل از انجمن مدیریت کسب و کار ایران، دکتر اسماعیل سعادت فرد، عضو هیأت علمی دانشگاه و فارغ التحصیل دوره دکتری تخصصی علوم مدیریت از دانشگاه بوردو مونتسکیو به عنوان رئیس کمیته اعطای جایزه ملی سال مدیریت کسب و کار ایران منصوب و معرفی شد.