رئیس کمیته انتخاب و معرفی چهره برجسته سال کشور معرفی شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس و به نقل از انجمن مدیریت کسب و کار ایران، دکتر سید سعید میرواحدی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و عضو هیأت مدیره انجمن مدیریت کسب و کار ایران به عنوان رئیس کمیته انتخاب و معرفی چهره برجسته سال مدیریت کسب و کار کشور معرفی شد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment