رئیس کمیته انتخاب کتاب سال مدیریت کسب و کار کشور معرفی شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس و به نقل از انجمن مدیریت کسب و کار ایران، دکتر علیرضا داداشی، مدرس و مشاور حوزه مدیریت کسب و کار به عنوان رئیس کمیته انتخاب و معرفی کتاب سال مدیریت کسب و کار کشور معرفی شد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment