سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری، حامی معنوی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری، به عنوان حامی معنوی اولین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد