شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام، به جمع برگزارکنندگان کنفرانس پیوست

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام به عنوان یکی از برگزارکنندگان اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment