فصلنامه دانش کارآفرینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحو علوم تحقیقات، حامی علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، فصلنامه دانش کارآفرینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحو علوم تحقیقات، به عنوان حامی علمی اولین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد