محل برگزاری اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار مشخص شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس و به نقل از دبیر اجرائی اولین کنفرانس، با هماهنگی و توافق صورت گرفته، تالار وزارت کشور، میزبان اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment